Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
bachelor toegepaste psychologie

Chat op 6-7 maart


13 - 17u. (docent)
Start chat

13 - 17u. (faciliteiten en studiebegeleiding)
Start chat

Bezoekers op mijn stand
Naam Kaart Bezoeken Aankomstuur

Recent  Sluiten

DIRECT MESSAGES

Video's

Persberichten

Land Titel Beschrijving Link Taal

Whitepapers

Land Titel Beschrijving Link Taal

Awards

Jaar Land Titel Beschrijving Link Taal

The projects / references

Land Titel Beschrijving Link Taal

Participation to external events

Land Datum Logo Organisator Type evenement Naam Informatie Website
Algemeen contact
bachelor toegepaste psychologie
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
België

Website

056 26 41 60

tp@vives.be

Schrijf mij in
Opleiding
Boek je campusbezoek
Beschrijving

ARBEIDS-EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

Wat?
Je begeleidt mensen naar een job die goed bij hen past en zorgt voor een traject op maat. Met gesprekken, observatie en psychotechnisch onderzoek verzamel de info die je nodig hebt.


Studeren en leren
In het eerste jaar bekwaam je je in je grondhouding als hulpverlener en bestudeer je de mens in biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van de drie afstudeerrichtingen arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. In deze afstudeerrichting ligt de focus op hoe je werkende mensen in hun kracht kunt zetten en kunt streven naar goed functionerende teams en mensgerichte organisaties. In het derde jaar krijg je real life projecten en praktijkgerichte supervisie.

Je hebt 30 dagen stage in het tweede jaar en 60 dagen in het derde jaar.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- filosofie, algemene en toegepaste psychologie, beroepsethiek
- assessment en gespreksvoering, Human Resources Management
- persoonlijkheidspsychologie, psychodiagnostiek
- organisatiepsychologie
- sociaal agogische vaardigheden, sociale instituties, sociale psychologie, sociologie
- …

Jobkansen
- psychologisch consulent in organisaties, HR-consultancybureaus, HR-diensten van bedrijven en overheidsorganisaties, uitzendkantoren, loopbaanbegeleidingscentra, …

- …


KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Wat?
Je leert hoe je mensen met een psychische kwetsbaarheid kunt ondersteunen en via coaching en counseling opnieuw perspectief kan geven. Het is daarbij belangrijk dat je je hulp afstemt op de cliënt in zijn eigen thuis- of zorgcontext.


Studeren en leren
In het eerste jaar bekwaam je je in je grondhouding als hulpverlener en bestudeer je de mens in biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van de drie afstudeerrichtingen arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. In deze afstudeerrichting ligt de focus op preventie, laagdrempelige hulp en herstel. Je werkt aan geestelijke gezondheid met cliënten en hun context. In het derde jaar krijg je veel praktijkgerichte casussen en supervisie.

Je hebt 30 dagen stage in het tweede jaar en 60 dagen in het derde jaar.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- filosofie, algemene en toegepaste psychologie, beroepsethiek
- counseling: methoden en technieken, professionele gespreksvoering
- persoonlijkheidspsychologie, neuropsychologie, medische psychologie
- organisatiepsychologie
- sociaal agogische vaardigheden, sociale instituties, sociale psychologie, sociologie
- …

Jobkansen
- medewerker woonzorgcentra en centra algemeen welzijn

- medewerker geestelijke gezondheidszorg: beschut wonen, mobiele teams, centra geestelijke gezondheidzorg, psychiatrische ziekenhuisafdelingen
- …


SCHOOL- EN PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE

Wat?
Je begeleidt kinderen met een moeilijke thuissituatie, speciale onderwijsbehoeften, kinderen van een andere origine, … Het onderwijs wordt steeds inclusiever waardoor er een groeiende behoefte is aan ondersteuning.


Studeren en leren
In het eerste jaar bekwaam je je in je grondhouding als hulpverlener en bestudeer je de mens in biopsychosociaal perspectief. Je krijgt ook een beeld van de drie afstudeerrichtingen arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. In deze afstudeerrichting leer je hoe je kan tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en adolescenten. Daarbij komen zowel de ondersteuning van het kind of de jongere, het gezin als de leerkracht aan bod. In het derde jaar krijg je veel praktijkgerichte onderwijsinhouden en supervisie.

Je hebt 30 dagen stage in het tweede jaar en 60 dagen in het derde jaar.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- filosofie, algemene en toegepaste psychologie, beroepsethiek
- interventieontwikkeling voor de school- en pedagogische psychologiesector, professionele gespreksvoering
- onderwijs- en leerlingenbegeleiding, neuropsychologie, leren en leerproblemen
- organisatiepsychologie
- sociaal agogische vaardigheden, sociale instituties, sociale psychologie, sociologie
- …

Jobkansen
- psychopedagogisch medewerker in het CLB, leerlingenbegeleider in scholen

- psychologisch consulent in centra integrale hulpverlening, centra voor ambulante revalidatie
- …

Psychisch welzijn, welbevinden, geestelijke gezondheid, psychodiagnostiek, coaching, counseling, training, psychologie, consulent, HRM, begeleiding, psychopathologie, inclusie, stoornissen, loopbaanbegeleiding, rekrutering en selectie, teamcoaching

Leerroute 
Algemeen contact
bachelor toegepaste psychologie
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
België

Website

056 26 41 60

tp@vives.be

Schrijf mij in
Opleiding
 
Contacten op de stand

Producten

Mozaïek Lijst