Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
bachelor sociaal werk

Chat op 6-7 maart


13 - 17u. (docent)
Start chat

13 - 17u. (faciliteiten en studiebegeleiding)
Start chat

Bezoekers op mijn stand
Naam Kaart Bezoeken Aankomstuur

Recent  Sluiten

DIRECT MESSAGES

Video's

Added on 14/05/2020
Added on 15/05/2020
Added on 17/05/2020
Added on 17/05/2020
Added on 17/05/2020
Added on 17/05/2020

Persberichten

Land Titel Beschrijving Link Taal

Whitepapers

Land Titel Beschrijving Link Taal

Awards

Jaar Land Titel Beschrijving Link Taal

The projects / references

Land Titel Beschrijving Link Taal

Participation to external events

Land Datum Logo Organisator Type evenement Naam Informatie Website
Algemeen contact
bachelor sociaal werk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
België

Website

056 26 41 60

sw@vives.be

Schrijf mij in
Opleiding
Boek je campusbezoek
Beschrijving

MAATSCHAPPELIJKE ADVISERING

Wat?
Heel wat mensen hebben onvoldoende inzicht in hun rechten en plichten. Met deze opleiding leer je hoe je door de toepassing van het recht hun situatie kan verbeteren en treedt je op als bemiddelaar, informatiegever, adviseur en begeleider.


Studeren en leren
In het eerste jaar zetten we in op een brede basis en maak je uitgebreid kennis met het sociaal werk. In het tweede jaar kies je voor een van de vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk. Als maatschappelijk adviseur doe je aan sociaal-juridische hulpverlening. Naast een aantal rechtsvakken is er aandacht voor bemiddeling en leer je hoe je de belangen van mensen kan behartigen. In het derde jaar werk je een echt project uit.

In het eerste jaar heb je veertig uur praktijk. In het tweede en het derde jaar loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- arbeidsrecht, ethiek en deontologie
- casuïstiek
- psychologie en sociaal beleid
- sociale filosofie, sociale instituties, sociale psychologie, sociale vaardigheden …
- straf- en jeugdrecht, andere thema’s uit het recht
- …

Jobkansen
- sociaal-juridisch consulent bij justitiehuizen, vakbonden, sociale verhuurkantoren, mutualiteiten, de vdab, een ocmw, overheidsdiensten, de rva, het gevangeniswezen …

- …


MAATSCHAPPELIJK WERK

Wat?
Met deze brede opleiding kan je alle kanten uit. Je begeleidt mensen met uiteenlopende noden en behoeften en maakt hen wegwijs in het doolhof van wetten en voorzieningen. Je treedt op als bemiddelaar zodat zij weten en krijgen waar ze recht op hebben.


Studeren en leren
In het eerste jaar zetten we in op een brede basis en maak je uitgebreid kennis met het sociaal werk. In het tweede jaar kies je voor een van de vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk. Als maatschappelijk werker ga je op zoek naar hoe je mensen kan versterken en verbinden met hun omgeving. Het psychosociaal welzijn en de ruimere context van je cliënt staan daarbij centraal. In het derde jaar werk je een echt project uit.

In het eerste jaar heb je veertig uur praktijk. In het tweede en het derde jaar loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- filosofie, psychologie, ethiek en deontologie
- casuïstiek, gesprektechnieken
- geestelijke gezondheidszorg en sociaal beleid
- straf- en jeugdrecht, sociale zekerheidsrecht
- sociologie van de sociale problemen en sociologische basisbegrippen en modellen
- …

Jobkansen
- leerlingbegeleider in het onderwijs

- contextbegeleider, arbeidstrajectbegeleider, maatschappelijk werker integrale jeugdhulp, algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp …
- …


PERSONEELSWERK

Wat?
Je gaat op een constructieve manier in gesprek met mensen zodat zij zich professioneel verder kunnen ontwikkelen. Je wordt een expert in sociale wetgeving en hebt zicht op het reilen en zeilen binnen organisaties en bedrijven.


Studeren en leren
In het eerste jaar zetten we in op een brede basis en maak je uitgebreid kennis met het sociaal werk. In het tweede jaar kies je voor een van de vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk. In de afstudeerrichting personeelswerk verdiep je je in de domeinen van de soft en de hard Human Resources (HR). In het derde jaar werk je een echt project uit.

In het eerste jaar heb je veertig uur praktijk. In het tweede en het derde jaar loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- arbeidsrecht, bedrijfseconomie en organisatieleer, ethiek en deontologie
- HRM-technieken, HRM en de strategische positie
- filosofie, psychologie en sociologie van de arbeid
- sociale instituties, sociale vaardigheden, sociale zekerheidsrecht, sociologische begrippen en modellen …
- personeels- en loonadministratie, thema’s uit het recht
- …

Jobkansen
- HR-medewerker in bedrijven, financiële instellingen, overheidsdiensten, ziekenhuizen, uitzendkantoren, sociale secretariaten, loopbaanbegeleiding (VDAB) …

- …


SOCIAAL-CULTUREEL WERK

Wat?
Met deze opleiding heb je dé sleutel tot maatschappelijke verandering. Je brengt mensen samen zodat zij hun ideeën helder kunnen formuleren. Je gaat ook in overleg met allerlei overheden en begeleidt educatieve activiteiten en culturele manisfestaties.


Studeren en leren
In het eerste jaar zetten we in op een brede basis en maak je uitgebreid kennis met het sociaal werk. In het tweede jaar kies je voor een van de vier afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk. Als sociaal-cultureel werker leer je werken met verschillende doelgroepen. Je activeert mensen zodat iedereen een stem krijgt in de samenleving en brengt mensen bij elkaar. Zo draag je bij aan een solidaire samenleving. In het derde jaar werk je een echt project uit.

In het eerste jaar heb je veertig uur praktijk. In het tweede en het derde jaar loop je respectievelijk zeven en dertien weken stage.

Vakken
- actuele maatschappelijke uitdagingen

- cultuursociologie
- thema’s uit het recht, ethiek en deontologie
- creatieve expressie, groepswerk en -dynamica
- psychologie, methodiek maatschappelijke activering
- sociale instituties, sociologie van de sociale problemen, sociologische basisbegrippen en modellen …
- …

Jobkansen
- buurtwerker, cultureel werker in culturele centra, sociaal-artistieke projecten, musea …

- vormingswerker, jeugdwerker, straathoekwerker, sociaal-cultureel werker
- …

sociaal werk(er), maatschappelijk werk(er), sociaal-cultureel werk(er), hulpverlener/hulpverlening, straathoekwerker worden, maatschappelijk assistent worden, werken in de sociale sector, hoe maak ik van de chiro/jeugdraad/jeugdhuis/… mijn beroep, mensen helpen als beroep, wat studeren als ik mensen wil helpen?, studeren na, stw/verzorging..., wat als bachelor te moeilijk is maar ik toch verder wil studeren, ervaringsdeskundige, leren door praktijk

Leerroute 
Algemeen contact
bachelor sociaal werk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
België

Website

056 26 41 60

sw@vives.be

Schrijf mij in
Opleiding
 
Contacten op de stand

Producten

Mozaïek Lijst