Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Hallo Bezoeker
Infodag VIVESMijn account  
bachelor logopedie en audiologie
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
België
050 30 51 00
LeerrouteBeschrijving

LOGOPEDIE

Wat?
Je ondersteunt kinderen en volwassenen met stemproblemen en spraak- en taalmoeilijkheden. Je gaat hierbij vooral individueel met je cliënten aan de slag. Er is geen toelatingsproef.


Studeren en leren
Je programma is opgebouwd rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vakken. Naast hoorcolleges krijg je groepswerk, projectwerk, begeleide zelfstudie en intervisiegroepen. Er zijn ook werkveldbezoeken, seminaries en conferenties.

Je hebt in totaal vijf stageperiodes. Je kan ook op stage in het buitenland.

Vakken
- anatomie en neuroanatomie

- fonetiek en fonologie
- psychologie en pedagogie
- ontwikkelingspsychologie en psychomotorische ontwikkeling
- taal- en spraakontwikkeling
- leerstoornissen en taalontwikkelingsstoornissen
- …

Jobkansen
- zelfstandig logopedist

- logopedist in zorginstellingen of het onderwijs
- …


AUDIOLOGIE

Wat?
Je werk bestaat uit de diagnostiek en revalidatie van gehoor- en evenwichstproblemen bij kinderen, volwassenen en ouderen. Naast bijv. het aanpassen van hoortoestellen kun je ook terecht in de industrie.


Studeren en leren
Je sluit in het eerste jaar aan bij de studenten logopedie. Vanaf het tweede jaar kun je kiezen voor een audiologisch keuzepakket. Je maakt je definitieve keuze voor audiologie pas in het derde jaar. Naast hoorcolleges krijg je groepswerk, projectwerk, begeleide zelfstudie en intervisiegroepen. Er zijn ook werkveldbezoeken, seminaries en conferenties.

Je hebt in totaal vijf stageperiodes. Je kan ook op stage in het buitenland.

Vakken
- bijzondere pathologie van gehoor en evenwicht

- hoorhulpmiddelen
- preventieve audiologie
- interprofessioneel opleiden
- wetgeving en praktijkbeheer
- maatschappelijk project
- …

Jobkansen
- audioloog in een hoorcentrum, zorginstellingen

- audioloog in bedrijven en de hoorhulpmiddelensector
- …

bachelor, logopedie, audiologie, communicatie, kinderen, volwassenen, ouderen, gehoor, taal, spraak, schrijven, lezen, stem, zorg, praktijk, stage, helpen

Contactpersonen
rudy.vandevoorde@vives.be
Lector Logopedie
celine.bernaerdt@vives.be
Optiecoördinator Audiologie
ingrid.michaux@vives.be
docent en stageverantwoordelijke
hilde.roeyers@vives.be
jente.reynaert@student.vives.be
marthe.bostoen@student.vives.be
karen.martin@student.vives.be
laura.deschepper@student.vives.be